Arbeidstafel

Bij al onze bijeenkomsten worden de Covid-19 richtlijnen van het RIVM strikt in acht genomen. Hierdoor kan het aantal visiteuren worden beperkt.​ Tot nader orde worden onze comparities gehouden via ZOOM.

11-05-2021

20:00 uur

De voorgenomen 1e graads rituaalherziening.

Gedachtewisseling

Loge

   Visiteuren

01-06-2021

 20:00 uur


Jaarvergadering

Gecombineerde jaarvergadering over het werkjaar 2019-2020

Loge

.

.