Arbeidstafel

Bij al onze bijeenkomsten worden de Covid-19 richtlijnen van het RIVM strikt in acht genomen. Hierdoor kan het aantal visiteuren worden beperkt.​ 

5-10-2021

20:00

Meestervergadering

Algemene Ledenvergadering

Introductie Br∴ Red∴ Pieter Dupon: Jaarthema ‘vormenleer’

3e Gr∴

1e Gr∴

1e Gr∴


12-10-2021

19:30

OL Verheffing Br∴ T. van S.

3e Gr∴

19-10-2021

20:00

LL∴ B∴S∴ Br∴ A. M.

1e Gr∴

26-10-2021

19:30

OL gez. inwijding profanen A. N. en H. H. of Oefenloge

1e Gr∴

2-11-2021

20:00

Meestervergadering

BS∴ Br∴ J-D den B. (AL∴ LFlamboyante nr 37 O∴ Dordrecht)

3e Gr∴

1e Gr∴


9-11-2021

20:00

OL∴ gez. inwijding profanen N. B. en R. V. of Oefenloge

1e Gr∴

16-11-2021

20:00

LL∴ B∴S∴ Br∴ P. B.

1e Gr∴

7-12-2021

20:00

Meestervergadering

Lezing Jacob Slavenburg

3e Gr∴

1e Gr∴


14-12-2021

19:30

OL Winter St. Jan

1e Gr∴

2-01-2022

18:00

Nieuwjaarsbijeenkomst met de dames 

1e Gr∴

4-01-2022

20:00

Meestervergadering

B∴S∴ Br∴ C. van O. over Fréderick de 2e

3e Gr∴

1e Gr∴


11-01-2022

19:30

OL∴ Bevordering Bbr∴ P.B. en A.M. of Oefenloge

2e Gr∴

18-01-2022

19:00

Avond voor belangstellenden of instructie in de 3 graden

1e Gr∴

0