Vanwege de uitbraak van het Corona-virus zijn alle bijeenkomsten en activiteiten van de Vrijmetselarij opgeschort.

Dit geldt ook voor Loge Frédéric Royal. De opschorting duurt vooralsnog tot de opening van het nieuwe werkjaar. 

Wij volgen daarmee ook de landelijke richtlijnen op, alsmede de adviezen van de Orde.